2021

κρασιά λαζαρίδη - nico lazaridi

04 Μαρ: Διαγωνισμός «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΠΓΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΟΒΓΕ ΑΕ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ»

H ΝΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΟΒΓΕ ΑΕ διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή εκτελεστικού οργανισμού του έργου: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΠΓΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΙΚΟΣ…